Oferta: doczyszczanie ścieków pogalwanicznych

DOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW POGALWANICZNYCH Z ŚLADOWYCH ILOŚCI METALI CIĘŻKICH.

Urządzenia te przeznaczone są do absorpcji śladowych ilości metali ciężkich w ściekach przemysłowych, które pozostają po wytrąceniu osadów w oczyszczalni ale przekraczają normy związane ze zrzutem ich do kanalizacji.
Budowa urządzenia pozwala na cykliczną regenerację złóż jonoselektywnych i zawrócenia eluatów do powtórnego wytrącenia osadów.