Oferta: dejonizacja ścieków

DEJONIZACJA (DEMINERALIZACJA) ŚCIEKÓW

Urządzenia przeznaczone są do oczyszczania wód płuczących (ścieków) powstałych podczas: chemicznej obrobki metali w lakierniach proszkowych ( po fosforanowaniu, trawieniu, chromianowaniu aluminium itp.), płukania wyrobów poddanych procesom galwanicznym dotyczących kąpieli o charakterze kwaśnym (cynkowanie, miedziowanie, chromowanie, niklowanie itp.) , oraz alkalicznym (miedziowanie cyjanalkaliczne, mosiądzowanie, cynkowanie alkaliczne, srebrzenie itp.).
W wyniku przepływu zanieczyszczonej wody kąpielą przez w/w. urządzenia następuje dejonizacja wody i w rezultacie otrzymujemy wodę zdemineralizowaną, która zawrócona jest do ponownego użycia. W procesie dejonizacji (demineralizacji) wód popłucznych proces przebiega podobnie jak w przypadku dejonizacji (demineralizacji) wody.
W wyniku zastosowania złóż jonowymiennych uzyskuje się znaczne zmniejszenie objętości ścieków, natomiast uzyskana woda w procesie dejonizacji pozwala na doskonałe wypłukanie obrobionych detali przed dalszą obróbką technologiczną.
Zaletą tego procesu jest znaczne zmniejszenie zużycia wody, ponieważ urządzenia pracują w obiegu zamkniętym.
Stosując technologię dejonizacji ścieków w obiegu zamkniętym zapobiega się przedostaniu substancji szkodliwych do środowiska naturalnego.
Skoncentrowane eluaty poregeneracyjne można poddać dalszej obróbce chemicznej zmierzającej do wytrącenia trudnorozpuszczalnych osadów lub odstawić do firmy zajmującej się neutralizacją i przerobem w/w roztworów. Eluaty poregeneracyjne można też we własnym zakresie jeszcze bardziej zagęścić (zmniejszyć objętość) przez zastosowanie wyparki, a kondensat pary wodnej skierować do zbiorników wód płuczących..

BUDOWA:
W/w urządzenia składają się z dwóch bloków kolumn jonowymiennych: kationitowy i anionitowy, wypełnionych odpowiednio żywicami jonowymiennymi ( kationitem i anionitem). Każda z kolumn jednowymiennych posiada w górnej części dwa wloty oznaczone symbolami (IN i OUT), zawór odpowietrzający. Ponadto w skład urządzeń wchodzi: system zaworów operacyjnych, filtr AC , pompa membranowa typ TPS-1 Tapflo, reduktor ciśnienia powietrza , pompa obiegowa Grundfos, filtr wstępny (5 mikronów), konduktometr przepływowy Hanna. Elementy te umieszczone są w stalowym stelażu i połączone wężem technicznym zbrojonym (11 atm ,19 mm – 32mm).
Kierunek przepływu wody podczas eksploatacji(cykl roboczy) jest następujący: - płuczka pierwsza (zbiornik pośredni),- pompa obiegowa , - filtr wstępny (20 mikronów),- filtr AC, - kolumna kationitowa K, - kolumna anionitowa A,- konduktometr przepływowy,- płuczka (lub płuczki) druga ,- płuczka pierwsza (zbiornik pośredni).