Oferta: dejonizacja wody

DEJONIZACJA (DEMINERALIZACJA) WODY

Urządzenia przeznaczone są do demineralizacji wody surowej na złożach jonowymiennych.
W wyniku przepływu zanieczyszczonej wody przez w/w. urządzenie następuje dejonizacja wody i w rezultacie otrzymujemy wodę zdemineralizowaną. W procesie dejonizacji na wymieniaczach jonowych zanieczyszczenie kationowe zatrzymywane są na złożu kationowym pozostającym w formie wodorowej, zaś zanieczyszczenia anionowe zatrzymywane są na złożu anionitowym pozostającym w formie wodorotlenowej. Złoże kationitowe po wyczerpaniu regeneruje się za pomocą roztworu kwasu, co powoduje ponowne przejście zaadsorbowanych jonów ( kationów soli zawartych w wodzie) do roztworu (eluat). Złoże anionitowe po wyczerpaniu regeneruje się roztworem wodorotlenku sodu, co powoduje ponowne przejście jonów ( anionów soli) do roztworu (eluat).W/w eluaty z obydwu kolumn jonowymiennych kierowane są do specjalnie na nie przeznaczonego zbiornika.

BUDOWA:
W/w urządzenie składa się z dwóch kolumn jonowymiennych umieszczonych w stelażu: kationitowa i anionitowa, wypełnionych odpowiednio żywicami jonowymiennymi ( kationitem i anionitem). Każda z kolumn jednowymiennych posiada w górnej części dwa wloty oznaczone symbolami (IN i OUT) i zawór odpowietrzający.
Ponadto w skład urządzenia wchodzi: system zaworów operacyjnych, przewody połączeniowe, pompa membranowa typ TPS-1 Tapflo, reduktor ciśnienia powietrza, filtr wstępny (20 mikronów), konduktometr przepływowy, elektrozawór.