Oferta: regeneracja kąpieli galwanicznych

REGENERACJA KĄPIELI GALWANICZNYCH – JONOSELEKTYWNE OCZYSZCZANIE KĄPIELI GALWANICZNYCH

Z uwagi na wysokie ceny niektórych kąpieli galwanicznych (np. chromowanie dekoracyjne Cr+3, pasywacja grubopowłokowa) zdecydowaliśmy się na skonstruowanie urządzeń umożliwiających jonoselektywne usuwanie niepożądanych jonów metali (np. żelazo, cynk) powodujących zakłócenie pracy, a w konsekwencji destrukcję tych kąpieli.
Urządzenia te umożliwiają filtrację kąpieli z wykorzystaniem złóż jonoselektywnych absorbujących tylko niektóre jony metali np. żelazo, cynk. W rezultacie możemy doprowadzić parametry kąpieli do stanu pierwotnego ( tak jak przed okresem użytkowania ).
Urządzenia posiadają także filtr wstępny (z wymiennym wkładem) pozwalający na filtrację machaniczną kąpieli.
Po wyczerpaniu zdolności jonowymiennych złoża, konstrukcja urządzeń pozwala na jego regenerację – przywrócenie pierwotnej formy jonowej.