Oferta: urządzenia

URZĄDZENIA DO DEJONIZACJI WODY, DEJONIZACJI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, REGENERACJI KĄPIELI GALWANICZNYCH I DOCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POGALWANICZNYCH Z ŚLADOWYCH ILOŚCI METALI CIĘŻKICH

Typ urządzenia

Pojemność całkowita
minimalna
(w równoważnikach)

Wsad masy jonitowej
i węgla aktywnego
(w litrach)

Max. wydajność
(szybkość przepływu)
(w litrach/godz.)

MB-25030K–17 A–24350
D-25075K–38 A–401300
D-330140K–75 A–803000
D-400280K–150 A–1606000
CH-330/2140K–75 A–803000
CH-400/2280K–150 A–1606000
T-330/2/AC-250135K–70 A–80 AC–383000
T-400/2/AC-330270K–140 A–160 AC–756000
ACN-330/4150K–150 A–1402500
ACN-400/4300K–280 A-2805000
FCH-25075-90K-38-45700
FCH-330150-180K-75-901500
FCH-400300-360K-150-1803000Objaśnienia symboli:

  • D -- dejonizator wody
  • MB -- dejonizator ze złożem mieszanym (kationit w formie H+ i anionit w formie H-)
  • CH -- urządzenie jonowymienne do oczyszczania wód płuczących po kąpielach o charakterze kwaśnym i obojętnym, pracujące w obiegu zamkniętym.
  • T -- urządzenie jonowymienne do oczyszczania wód płuczących po kąpielach o charakterze kwaśnym z filtrem AC  (posiadających dodatki organiczne), pracujące w obiegu zamkniętym.
  • ACN -- urządzenie jonowymienne do oczyszczania wód płuczących po kąpielach cyjanalkalicznych oraz kąpielach o charakterze zasadowym, pracujące w obiegu zamkniętym.
  • FCH -- urządzenie jonoselektywne do regeneracji kąpieli galwanicznych i doczyszczania ścieków pogalwanicznych z śladowych ilości metali ciężkich przed zrzutem do kanalizacji.
  • AC -- węgiel aktywny
  • K -- kolumna kationitowa (kationit)
  • A -- kolumna anionitowa (anionit)